DTPtodaylogo Tekengebied1

 

 

Grafische vormgeving, DTP,
drukwerk en XL prints.

Het ontwikkelen van een huisstijl...wat is een huisstijl, hoe ontwikkel je dat en hoe belangrijk is het?

Een huisstijl is de visuele presentatie van je bedrijf. Door een huisstijl te ontwerpen die bij de onderneming past en deze consistent door te voeren, wordt de naamsbekendheid versterkt en de identificatie door personeel vergroot. Het is een goede manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Het laat een onderneming eruit springen en bepaalde waarden uitdragen waar de doelgroep zich in kan herkennen. 

Verschillende elementen van een logo/huisstijl zijn:

Woordmerk
Het logo zoals Google.

Beeldmerk
Het symbool dat verwijst naar de activiteiten of specifieke kenmerken van de onderneming, zoals de schelp van Shell.

Typografie
Het lettertype dat gebruikt wordt. Hiermee kan een onderneming een bepaald element benadrukken zoals zakelijkheid door een lettertype als Arial of speelsheid door het gebruik van Comic Sans.

Kleur
Voor kleuren geldt hetzelfde als voor typografie. Met grijs straal je bijvoorbeeld zakelijkheid uit en met veel felle kleuren speelsheid.

Kenmerkende vormen
Bijvoorbeeld de golf onder Coca-Cola of de strepen van Adidas.

Samen vormen al deze elementen de huisstijl van een bedrijf. Dat wil echter niet zeggen dat alle vijf elementen altijd gebruikt moeten worden om de onderneming in beeld te brengen. Een bepaalde kleur of alleen het logo kan soms al voldoende zijn om een gevoel van herkenning bij de doelgroep op te roepen. 

 

De briefing voor de vormgever

Organisatie
Achtergrondinformatie over de organisatie.

Markt
Een korte introductie over de markt en het product of de dienst die de organisatie levert.

Doelgroepen
welke doelgroepen zijn er? M
oeten zij informatief of emotioneel benaderd worden?

Doelstelling
Welke communicatiedoelstellingen worden nagestreefd?

Uitstraling
Welke uitstraling moet de huisstijl hebben (zakelijk, warm, persoonlijk enz.)?

Kleurgebruik
Zijn er kleuren die gebruikt moeten worden?  
Wordt het full-color of tweekleurendruk (belangrijk i.v.m. kostenaspect)?  Moet het logo tevens geschikt zijn voor zwart/wit (advertenties krant)?

Gewenst imago
Definieer een aantal kernwaarden voor het imago zoals professioneel, lef, vrolijk, uitgesproken, spontaan.

Huisstijldragers 
Geef aan voor welke huisstijldragers de huisstijl ingezet gaat worden. Een website vereist andere vormgevingsuitgangspunten dan briefpapier.

 

Introductie van de huisstijl 

Als de huisstijl uitgewerkt is, moet deze geïntroduceerd worden aan de buitenwereld. Doelgroepen moeten vertrouwd raken met de nieuwe huisstijl en uitstraling van de organisatie. Er moet daarom een communicatiecampagne ontwikkeld worden waarin de huisstijl aan de buitenwereld gepresenteerd wordt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het onderstaande stappenplan:

  • Personeel informeren
  • Huisstijlhandboek opstellen
  • Mediacampagne starten
  • Doelgroepen definieren
  • Vaststellen welke media ingezet worden
  • Reminder ontwikkelen (bij voorkeur een gebruiksvoorwerp zoals een pen, muismat, cap, paraplu of usb-stick waardoor mensen continu geconfronteerd worden met de nieuwe huisstijl)
  • Media inzetten en persberichten versturen
  • Evaluatie-onderzoek

In het stappenplan is sprake van een huisstijlhandboek. Het huisstijlhandboek is de leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe huisstijldragers en de aanpassing van bestaande dragers. In het huisstijlhandboek wordt aangegeven welke kleuren, lettertypes en lettergroottes wanneer gebruikt mogen worden. Dit zorgt er voor dat er een consistent beeld ontstaat en de huisstijl uniform toegepast wordt. Dit leidt ertoe dat de uitstraling van de organisatie maximaal uitgedragen en onderstreept wordt. Iedere medewerker die externe contacten onderhoudt met bijvoorbeeld klant of leverancier moet de regels uit het handboek toepassen. Een eenvoudige manier om dat te realiseren is de inzet van stramienen en sjablonen (bijvoorbeeld Powerpointpresentaties en Word-documenten). Deze standaarddocumenten kunnen vervolgens aangepast worden met eigen tekst en beeldmateriaal waardoor medewerkers op simpele wijze aan de richtlijnen van het handboek voldoen. Alleen het hebben van een huisstijlhandboek is dan natuurlijk niet voldoende. Een van de medewerkers moet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving ervan zodat de huisstijl daadwerkelijk optimaal ingezet worden.

 

Bron: http://www.mkbservicedesk.nl/56/het-ontwikkelen-huisstijl.htm