DTPtodaylogo Tekengebied1

 

 

Grafische vormgeving, DTP,
drukwerk en XL prints.

Soms wil je gewoon wat meer weten....FAQ

DTP, wat is dat?

De afkorting DTP staat voor 'DeskTopPublishing' en omvat het bewerken en opmaken van documenten. Doorgaans zijn deze bestemd voor publicatie als drukwerk, zoals boeken, tijdschriften, brochures, magazines, maar tegenwoordig ook als internet-publicaties, eBook, powerpopints presentaties, etc. Een goed oog voor detail, kennis van taal, layout en drukwerk/online publicatie zijn erg belangrijk om een aantrekkelijk stuk te leveren waar jij indruk mee maakt.

Wat is Huisstijl nu precies?

We zien de huisstijl als visuele identiteit van een organisatie. Het betreft uitsluitend het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal (stramienen/vlakken/curves/opmaak) en fotografiestijl. Al deze elementen worden consistent gebruikt in presentaties of op briefpapiervisitekaartjesoffertesfacturenenveloppen, de websitee-mailsbedrijfskledingetc. Dat hier en daar wordt afgeweken van de standaardspelling, bijvoorbeeld bij het hoofdlettergebruik door zogenaamde "camel case" (vermenging in één woord van hoofd- en kleine letters), is een bewuste keuze in naam van de creatieve vrijheid en in het licht van de variatie bij het verwerken van teksten door middel van de computer. Bij grote ondernemingen bewaakt doorgaans de communicatie-afdeling de huisstijl. Dit kan uiteenlopen van het aanreiken van hulpmiddelen om consistent naar buiten te treden (zoals powerpoint-templates en digitale logo-bibliotheken) tot een meer politionele rol waarbij toegezien wordt op naleving van interne richtlijnen. (Wikipedia)

Wat zijn de kosten voor grafische vormgeving of DTP diensten?

DTP-dienstverlening en grafische vormgeving zijn altijd op maat diensten, daarvoor zijn dus geen standaard kosten voor af te geven. Afhankelijk van de opdracht, wensen en gebruik van de ontwerpen wordt er een prijs berekend. Je ontvangt altijd een scherpe offerte waarbij ook wel rekening gehouden wordt met budget, zo denk ik graag mee om goede alternatieven te bieden als het budget niet al te ruim is.

Wat zijn de betalingscondities?

Dit is afhankelijk van wat voor project we starten. Er zal doorgaans een aanbetaling worden gevraagd van 50% bij aanvaarding van de opdracht. De overige 50% zal dan binnen 14 dagen na oplevering voldaan moeten worden. 

Hoe lang is de levertijd?

De levertijd is sterk afhankelijk van de opdracht en de hoeveelheid grafische vormgeving of dtp werk. Bij afgifte van een offerte wordt wel een indicatie van de levertijd aangegeven. De uiteindelijke levertijd is ook afhankelijk van de aanlevering van teksten, bestanden en de reactiesnelheid op de ontwerpen, bestanden en schetsen. Dit wordt in goed overleg kortgesloten.

Hoe zit dat met garantie, waar ligt de eindverantwoordelijkheid?

Bij DTP today wordt er naar perfectie gestreven en wordt er een zeer hoog serviceniveau gehanteerd. Er wordt sowieso minimaal één proefbestand ter controle afgeven waarvan gevraagd wordt die goed bekeken en nagelezen wordt. Productie start wanneer hier een definitief akkoord op gegeven is. De eindverantwoording ligt daarom uiteindelijk bij de klant wanneer men definitief akkoord geeft. Tip: laat een buitenstaander de teksten nog een keer goed doorlezen/het document nakijken, die kijken met 'verse' ogen!

Is het voor mij ontworpen logo (e.d.) van mij of van DTP today?

Door DTP today gemaakte ontwerpen vallen onder het auteursrecht (http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/101532/). Doorgaans worden er geen kosten voor de rechten of het gebruik van het afgenomen ontwerp gerekend, mits het gebruik van het ontwerp binnen het te verwachten gebruik valt.* Het eigendom van de rechten van het afgenomen product blijft van DTP today, en vervallen niet naar de klant. Op het moment dat afkoop wenselijk is dan is dat wel mogelijk in goed overleg.

Er worden door DTP today doorgaans geen extra kosten berekend als het ontwerp een keer ergens voor gebruikt moet worden, voor sponsoring doeleinden bijvoorbeeld of een kleine advertentie in een krant, zakelijke gids, voor een eigen website, etc. * In het geval dat het ontwerp buiten de te verwachten toepassingen gebruikt zal worden, moet dit gemeld worden en zal er in overleg met DTP today een passende oplossing gezocht moeten worden. 

Bijvoorbeeld: Een logo ontwerp, gemaakt voor een lokale onderneming, wordt door overname door een groot concern landelijk of zelfs internationaal ingezet. Logischer wijs liggen de rechten dan anders dan bij lokaal gebruik, bij twijfel graag eerst even contact.

Privacyverklaring en reglement verwerkingpersoongegevens

Het document met de uitgebreide beschrijving vind je hier